Therapiegroepen voor vrouwen na seksueel misbruik

 

 

 

 

Onder leiding van gecertificeerde therapeuten met specialisatie traumaseksuologie Jeannette Dijkstra en Marjan van Maaren, ontmoet je gedurende 6 zaterdagen lotgenoten van seksueel misbruik. In de groep zal er ook een stagiaire aanwezig zijn die betrokken is bij het werkveld van seksueel misbruiktrauma. Zowel voor ons, jouw begeleiders, als de groep is deze extra ondersteuning heel fijn.

We gaan samen aan de slag met psychodrama, een schrijfoefening en laagdrempelige (lichaamsgerichte) oefeningen. Daarnaast krijg je uitleg over trauma en deel je ervaringen met andere vrouwen.

Zowel Marjan als ik, Jeannette, hebben verschillende tools in de gereedschapskist die we afwisselend zullen inzetten. Onder andere psychodramamodellen die specifiek zijn ontwikkeld voor trauma door seksueel misbruik.

Dit doen we via 6 fysieke bijeenkomsten in Houten, in de buurt van Utrecht.

 

Waarom deelnemen aan een therapiegroep?

Om het trauma te verwerken, is het ontzettend belangrijk dat er een veilige plek is waar je het over seksueel misbruik mag hebben. In je omgeving merk je soms een sterke ontkennende beweging als het gaat over seksueel misbruik. Mensen willen er liever niet over praten. Precies tegen deze beweging in zetten mijn collega’s en ik, Jeannette,  een veilige omgeving neer waarin dit wel kan.

Onderschat de impact ervan niet: het is ontzettend helend en een belangrijke stap in je verwerkingsproces. Iedereen die seksueel misbruik heeft meegemaakt, gunnen wij het om tenminste 1 keer te hebben deelgenomen aan een groep zoals wij die hebben gecreëerd.

In de groep delen we niet enkel ons verhaal en vind je niet enkel ondersteuning. Je leert er ook erg veel over wat het betekent voor een kind om misbruik mee te maken en hoe je vanuit die schade opgroeit. Daardoor ga je steeds beter begrijpen wat er is gebeurd en zie je in dat je niet gek bent of stoornissen hebt. Het is de schade die misbruik aanricht en een normale reactie op een abnormale gebeurtenis.

Door deze inzichten die je opdoet in de groep zal je milder naar jezelf kijken. Dat zal je helpen om de dader eruit te zetten. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, hoor je van ons in de groep.

 

Deze onderwerpen komen aan bod

De sessies zijn als volgt opgebouwd:

Dag 1: Welkom

Wat betekent het om welkom te zijn en erbij te horen? We maken nader kennis met elkaar. Je zal merken dat aan het eind van de dag al zichtbaar en voelbaar is dat er een nieuwe groep is ontstaan. Dat hebben wij samen gedaan en iedereen hoort erbij.

Deze eerste dag zetten wij het basisschademodel neer. Hierdoor maak je kennis met begrippen zoals “interne dader”, “de aanpasser” en “de afgesplitste kindsdelen”. Dit klinkt vast ingewikkeld maar met onze uitleg erbij wordt er veel duidelijk. Je zal waarschijnlijk veel vanuit je eigen leven herkennen. Vervolgens laten wij zien waarom praten over misbruik zo moeilijk is. En ook hoe ontzettend belangrijk het is in alle fasen van het verwerkingsproces.

Dag 2: Veiligheid en onveiligheid

In het allereerste moment van het misbruik gebeurt er ontzettend veel. De gevolgen van seksueel misbruik zijn voor een kind te veel om te bevatten. Een ingrijpende verandering is de omkering van veiligheid. Wat veilig was, wordt onveilig en de onveiligheid is vanaf nu veilig.

Dat heeft heel wat gevolgen. Daar gaan wij het over hebben en gaan we mee aan de slag. Ook geven wij algemene informatie over wat trauma eigenlijk is.

Dag 3: Agressie en zelfbescherming

Om jezelf veilig te stellen in de wereld en om je doelen te bereiken, hebben wij onze natuurlijke agressie nodig. Door misbruik is jouw zelfbescherming beschadigd. Aan de hand van mijn favoriete model, de 7 stoelen van agressie, maken wij inzichtelijk hoe de schade invloed heeft op jouw functioneren als het over grenzen gaat. Superinteressant en leuk om te oefenen!

Dag 4: Eenzaamheid en verbinding

Wat staat de verbinding met jezelf en daarmee de verbinding met de ander in de weg? Je zal mij vaak horen zeggen dat eenzaamheid – en daaruit voortvloeiende depressieve gevoelens – bij seksueel misbruiktrauma passen.

In de eerste bijeenkomst hebben wij het basisschademodel neergezet. Op dat moment hebben wij al over de eenzaamheid verteld. Op dag 4 voegen we daar het “hoog/laag”-model aan toe. Opnieuw een model waarin veel deelnemers zichzelf zullen herkennen. Daarnaast doen we ook een oefening in tweetallen waaraan een hele mooie (t)huiswerkopdracht is gekoppeld.

Dag 5: Seksualiteit en intimiteit

Wat seksueel misbruiktrauma anders maakt dan andere trauma’s is de seksuele component. Daar MOET extra aandacht voor zijn, in alle fasen van het verwerkingsproces. Het is de koppeling van een traumatische gebeurtenis aan seksualiteit die voor grote gevolgen zorgt in jouw volwassen leven. De dader laat namelijk een seksuele imprint in jou achter, die ziet er voor iedereen anders uit. Het is dus altijd begeleiding op maat: seksueel misbruik past niet in een “behandelprotocol”.

Hiervoor moeten we met elkaar de diepte in en de verbindingen met de dader ontrafelen om de imprint boven tafel te krijgen. Ook heeft de veel te vroege aanraking met seksualiteit gevolgen voor jouw seksuele identiteit. Het wordt een zoektocht naar wie jij nu eigenlijk bent. Waar hou je van? Wat is van jou? Wat heeft de dader in jou achtergelaten?

Je zal merken dat er op deze dag een hartverwarmende openheid en vertrouwen is in je groep. Het resultaat van jullie prachtige werk, en een gevoel dat we iedereen gunnen.

Dag 6: Hier en Nu

Waar wij zo hard met elkaar aan hebben gewerkt gaat na deze dag weer van vorm veranderen. Wij nemen afscheid aan het einde van de dag. Maar niet voordat we een stip op de horizon hebben gezet: waar wil jij naartoe? Wat is jouw verlangen? Kan je daar nog niet bij? Geen zorgen, traumaverwerking gaat stap voor stap. Er is geen korte of snelle route. Je zal in ieder geval terugkijken op een leerzame en helpende ervaring.

Wij maken regelmatig mee dat de groep nog vaker een dag samen wil komen. Dat kan. Stel ons de vraag en wij maken een programma op maat. Er is voor alle vrouwen die deze groep hebben gevolgd ook de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de verdiepende vervolggroep. Daar kom je andere vrouwen tegen die dezelfde kennis hebben opgedaan als jij. Wij gaan in deze vervolggroep dan dieper in op de modellen. Ook voegen we er nog enkele nieuwe modellen aan toe.

 

Praktische afspraken

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Vrijdag 29 september van 10.00 uur tot 16.30 uur,
  • Vrijdag 13 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur,
  • Zaterdag 28 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur,
  • Zaterdag 11 november van 10.00 uur tot 16.30 uur,
  • Zaterdag 25 november van 10.00 uur tot 16.30 uur, en
  • Vrijdag 8 december van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Telkens van 10.00 uur tot 16.30 uur in Houten. De deuren van de locatie gaan open vanaf 9.30 uur en koffie, thee en wat lekkers staan dan voor je klaar.

De investering voor de therapiegroepen voor vrouwen: € 1099, inclusief een online intakegesprek. Betalen in 3 termijnen is mogelijk.

 

Deelnemen aan de therapiegroepen voor vrouwen

Meld je aan via het contactformulier op deze site of stuur een bericht naar Jeannette (info@praktijkvoelmoedig.nl) of naar Marjan (info@marjanvanmaaren.nl). Heb je twijfels of vragen, laat het ons weten.

 

Veelgestelde vragen

Mijn misbruik is niet erg genoeg. Kan ik dan wel mee doen?

Wat wij vaak tegenkomen is dat mensen hun misbruik ervaring bagatelliseren, dit is een bekend fenomeen in de traumaseksuologie. Wij hebben daar zelfs een naam aan gegeven, het is het “vechten met de dillema’s”. Een van die dilemma’s die iedereen in het proces tegenkomt is bagatelliseren versus onder ogen komen. Alle schade die iemand oploopt door het misbruik, gebeurt in de eerste momenten. Die schade is voor iedereen gelijk. Het is zelfs zo dat je dezelfde schade oploopt als je bijvoorbeeld getuige bent geweest van misbruik of op veel te jonge leeftijd naar porno hebt moeten kijken. Ook zien wij schade bij mensen waarvan de ouders misbruikt zijn geweest in hun kindertijd. Dus alle schade nemen wij serieus, daarin zijn wij in de groep allemaal gelijk.

De verhalen van andere slachtoffers aanhoren is mentaal te zwaar voor mij. Is een praatgroep wel voor mij dan?

Ja soms is het lastig om alle pijn en verdriet van iemand te zien en de verhalen te horen. Maar tegelijkertijd zorgt het ook voor verbinding met de ander en met jezelf. Want door het verdriet van de ander kan je soms ook beter bij je eigen gevoel komen, en dat is heel belangrijk. Juist omdat voelen lastig is. En natuurlijk weten wij ook dat je door seksueel misbruik oversteekt naar de ander. Dan ben je weg bij jezelf en heb je het gevoel dat je voor de ander moet zorgen, en daar kun je dan in de groep mooi mee oefenen. Wij, de therapeuten zorgen voor jullie allemaal. Dat hoef jij niet te doen. Wel zul je soms ervaren dat het fijn is elkaar te ondersteunen, en dat je dan mag oefenen dat het een keuze is. Dat het niet automatisch gebeurt.

Ik sta nog niet zo ver in mijn proces. Zit ik wel op mijn plaats tussen allemaal vrouwen die al heel veel hebben verwerkt?

Wij streven er bewust naar om alle deelnemers door elkaar te plaatsen in de groep. Het maakt helemaal niet uit hoeveel je al wel of niet hebt gedaan. Je doet altijd mee op je eigen niveau. Ook het proces van de ander zal je veel inzicht en steun geven. De gelijkwaardigheid ontstaat altijd al vrij snel, dat is zo bijzonder aan groepsprocessen.

Ik kan niet tegen afscheid nemen. Dat het traject alweer is afgelopen na 6 dagen… Daar zie ik nu al tegenop!

De zesde en laatste dag is een bijzondere dag. We staan daar uitgebreid bij stil en hebben een mooi afscheidsritueel voor jullie bedacht. Wat wij regelmatig meemaken is dat groepen verder willen met elkaar. Dan kunnen wij losse dagen plannen met de groep, met een programma op maat. Ook hebben wij de vervolg groep. Dan heb je nog steeds de mogelijkheid in de groep verder aan je proces te werken en in contact te komen en blijven met vrouwen die hetzelfde als jij hebben meegemaakt.

Ik denk dat ik misbruikt ben maar kan het mij niet herinneren. Mag ik dan wel in de groep?

Ja dat mag. Wij werken met de schade die jij laat zien en de problemen waar jij tegenaan loopt in je leven. Door psychodrama komen wij in contact met de diepere lagen in ons lichaam en geest, waar we met gewoon praten alleen niet bij kunnen komen. We gaan met elkaar op onderzoek uit en wij vertrouwen altijd op het proces, dat zich ontvouwt gedurende de bijeenkomsten.

Bij mijn misbruik was de dader een vrouw. Kan ik dat vertellen? Ik heb het gevoel dat niemand dat al heeft meegemaakt.

Wij hebben allemaal verschillende verhalen en ieder misbruik is anders. Wij hebben door onze jarenlange ervaring alles al gehoord, geloof dat maar. Wij zijn oordeel loos en wij kijken nergens van op, je mag en kan alles waar jij mee rondloopt met ons delen. Wij begrijpen dat spreken over misbruik lastig is, en juist daarom vinden wij het belangrijk dat er plaatsen zijn waar het kan en mag.