Ik ben Jeannette Dijkstra, traumaseksuoloog en ervaringsdeskundige.

Wie durft te verdwalen zal nieuwe wegen vinden.

Hoe ik mijn weg heb gevonden. 

En hoe ik jou kan helpen jouw weg te vinden!

Ik ben Jeannette Dijkstra, traumaseksuoloog en ervaringsdeskundige. Toen ik een jong meisje was, kwam seksueel geweld op mijn pad. Een leven vol problemen lag voor me. Ik voelde me heel vaak verdwaald. Figuurlijk, maar heel vaak ook letterlijk. Tot op de dag van vandaag overvalt dat gevoel me af en toe. Gelukkig heb ik geleerd hoe ik mijn weg terug kan vinden wanneer dat gebeurt.

Het is mijn missie om ook jou dat te leren!

Misschien herken je je in mijn verhaal. Ik durfde zoals zovele kinderen in die situatie tegen niemand over het seksueel misbruik te praten. De ervaring van de verkrachting ging op slot en bleef op slot voor jaren. Hoe schadelijk dat was, besef ik nu heel goed.

Ik stak de schokkende gebeurtenis diep weg en verdrong het. Ondanks het feit dat ik mezelf had geleerd er niet meer aan te denken, bleef er een knagende onrust in mij leven. Een angst. Een schrik. Een grijze deken over gans mijn leven. Er was iets maar ik kon er niet bij. Door te herstellen en verwerken, weet ik nu dat mijn gevoel van toen klopte.

Ik slaagde er in op te groeien en een opleiding te voltooien. Ik heb drie prachtige kinderen gekregen, mijn leven was druk en ik werkte hard om alle ballen in de lucht te houden. Hoe drukker ik was hoe minder ik hoefde te voelen. En tegelijkertijd kon ik dat ook niet zo goed, voelen. Ik vond het moeilijk mij te verbinden met de mensen om mij heen. Alsof er iets tussen stond, tussen mij en de wereld.
Toen mijn jongste opgroeide vond ik de tijd om een opleiding tot therapeut te gaan volgen. Deze jaren van studie en persoonlijk onderzoek zijn een keerpunt geweest in mijn ontwikkeling. Ik ging werken met klanten, en opvallend vaak zat er iemand met een seksueel misbruik ervaring tegenover mij op de stoel. Alsof mijn clienten wisten dat ze bij mij moesten zijn, en dat hadden ze heel goed gevoeld.
Er werd een patroon zichtbaar in de pijnlijke problemen waar ik steeds weer tegenaan liep, en mijn eigen misbruikervaring werd belangrijk.
Nog een tijd lang heb ik volgehouden om er alsnog niet te veel over te zeggen, “met mij was niets aan de hand.” Ik was bang voor een stigma en wilde geen slachtoffer zijn, wat ik natuurlijk wel was.
Uiteindelijk, 40 jaar na mijn misbruikervaring, kreeg ik het boek van Peter John Schouten in handen.  Hij heeft de gevolgen van seksueel misbruik op jonge leeftijd en de schade die dat aanricht, tot op het bot uitgezocht. Met zijn boek had ik goud in handen!
Ik ben bij hem in opleiding gegaan en mijn specialisatie als therapeut was een feit.
Stap voor stap heb ik ook het verwerkingsproces doorlopen, en het werkt, het klopt!
Dit moeten alle slachtoffers weten, dit is enorm belangrijke informatie en kennis. Dit ga ik in de wereld zetten. En kijk, nu lees jij mijn verhaal, fantastisch vind ik dat!

Seksueel misbruik van kinderen, jongens en meisjes, is een ontzettend groot probleem in de wereld. Het is belangrijk dat er over gesproken wordt en dat hulpverleners weten wat zij moeten doen. Nog veel te vaak wordt het onderwerp vermeden of omzichtig benaderd, er zit geen beweging in, geen progressie. Dat is wat ik zelf jarenlang ook zo heb ervaren. Terugkijkend zijn er talloze momenten geweest waarop een hulpverlener had kunnen ingrijpen, dat gebeurde niet.
Ik ben niet zo goed in omzichtigheid, gelukkig maar. Bij mij kan je alles vertellen, het is zelfs wenselijk dat je jouw verhaal vertelt! Ik weet waar jij het over hebt en ben niet bang om vragen aan jou te stellen. Waren ze maar aan mij gesteld! Had ik maar uitleg gekregen over dat wat ik voelde en deed, een normale reactie was op een traumatische ervaring. Terugkijkend heb ik erg veel begrip voor de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven, en dat gun ik jou ook. Het is zo belangrijk dat jij iemand tegenover je krijgt die begrijpt waar jij het over hebt, waar je niets aan hoeft uit te leggen en bovenal iemand die geen oordeel heeft.
Tegelijkertijd ben ik het bewijs aan jou dat therapie kan werken, ik heb mijn leven terug en geef dat iedere dag opnieuw vorm. Weg met het halve leven, ik ben er nu helemaal!
Wees welkom met jouw verhaal!

Volg mij op Social Media:

Operatieassistent chirurgie

Al bijna 30 jaar werk ik op de operatiekamers van een groot ziekenhuis. De laatste jaren ligt mijn focus op gynaecologie en kinderurologie. Prachtig werk met mensen in een kwetsbare situatie.
Ook hier is het belangrijk de omgeving optimaal veilig te hebben. Afstemmen op de patient en precies zo dichtbij te zijn als nodig is.

Transpersoonlijk therapeut

Breed georienteerde opleiding, je leert hier werken met wat er ECHT is. Ervaringsgericht leren, voelen zonder het denken te verwaarlozen. Openleggende therapie met als resultaat duurzame veranderingen. Gericht op het loslaten van overlevingsgedrag en het authetieke deel in onszelf te laten groeien. Een proces wat eigenlijk nooit stopt.

Traumaseksuoloog

Instituut voor psychodrama van Peter John Schouten en Loes Stolker, beiden pioniers op het gebied van hulpverlening na seksueel misbruik. Diepgaande kennis en ervaring wordt hier onderwezen. Ik heb leren werken met de door hen ontwikkelde methodiek en modellen. Bijzonder, verdiepend, inspirerend en met humor!

Wat zegt een collega over mij?

Jeannette is een fijne en deskundige collega. Zij is warm en gedreven. In het persoonlijk proces van haar clienten is zij dichtbij, vertrouwd en sterk. Zij pakt door en blijft erbij! Belangrijk en waardevol, juist als het gaat om het verwerken van seksueel misbruik.

Ineke Schavemaker

Therapeut en traumaseksuoloog

Wil jij samen met mij werken aan de reconstructie van jouw verhaal?

Breng jouw verhaal uit Niemandsland naar Nederland