Blog

Seksueel misbruik als kind. Adriaan is vogelvrij.

Seksueel misbruik als kind. Adriaan is vogelvrij.

De schade van seksueel misbruik van een kind gaat vaak ondergronds. Het wordt zo ver weggestopt dat zelfs het slachtoffer niet meer weet dat het last heeft van de gevolgen daarvan. Wanneer men in de hulpverlening terecht komt is de kans groot dat ook daar het trauma niet herkent wordt en er onjuiste diagnoses worden gesteld die ervoor zorgen dat de juiste hulp uitblijft.

lees verder
Seksueel geweld verwerken. Ik donder van de trap af. Hoe kom ik weer boven?

Seksueel geweld verwerken. Ik donder van de trap af. Hoe kom ik weer boven?

Seksueel misbruik in de kindertijd zorgt ervoor dat je moeite krijgt met jezelf laten zien en het uitspreken van wat er in je omgaat, de woorden blijven steken in je keel. Dit terughouden kan een tweede natuur worden, zodat je zou kunnen denken dat dat is wie jij bent. Met dit blogartikel wil ik illustreren hoe hard er soms nog gewerkt moet worden, ook al heb je het verwerkingsproces doorlopen. Het goede nieuws is dat er een manier is om steeds weer alle verloren en teruggevonden delen van jezelf weer bij elkaar te brengen, zodat je weer verder kan waar je was gebleven.

lees verder
Seksueel misbruik verdrongen. Jouw zelfbescherming is kapot.

Seksueel misbruik verdrongen. Jouw zelfbescherming is kapot.

Door de overval op je lichaam die plaatsvindt bij seksueel misbruik, ontstaat er een defect in het vermogen om jezelf te beschermen. Je bent niet meer in staat contact te maken met wat je voelt en wilt, laat staan dat je het ook kan zeggen. Ik gebruik een heel praktisch model uit de psychodrama om deze zelfbescherming te repareren.

lees verder
Gevolgen van seksueel misbruik. Hoe de dader jou de mond snoert.

Gevolgen van seksueel misbruik. Hoe de dader jou de mond snoert.

Vanaf het allereerste moment van seksueel misbruik kom jij terecht in een geheim. Het geheim moet terug in de wereld gebracht worden, dit is een zeer belangrijke stap in het herstelproces. Het lijkt jouw geheim maar in werkelijkheid is het een geheim van een volwassene, die een strafbaar feit pleegt. Voor kinderen is het hebben van een geheim iets heel anders, jij wordt door de dader in een volwassen geheim getrokken. Jij hebt hier geen enkele schuld aan en hoeft je nergens voor te schamen!

lees verder
Praten over seksueel misbruik. Over de verloren seconde.

Praten over seksueel misbruik. Over de verloren seconde.

Ben je als kind slachtoffer geweest van seksueel misbruik, dan kan je kortweg je leven in tweeën delen: je leven voor de seconde en je leven na de seconde.
In één seconde, precies wanneer het misbruik begint, gebeurt er op alle lagen in jouw innerlijk ontzettend veel. Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk treedt de schade naar binnen.
Eén seconde met zoveel geconcentreerde inhoud dat hij te zwaar is geworden om te kunnen bestaan in de realiteit. Deze seconde wordt tijdloos, en iets wat tijdloos is kan je niet verwerken. Het is dus zaak dat deze ene seconde weer terug wordt gebracht in het hier en nu. Jouw verhaal moet gereconstrueerd en verteld worden.

lees verder
Trauma therapie. De duivelse verbinding doorbreken.

Trauma therapie. De duivelse verbinding doorbreken.

Seksuele energie is zeer krachtig, wanneer een dader volwassen seksuele energie in een kind stopt, is dit een overval op het lichaam. Een vroege leerervaring waar volwassen seksualiteit aan een kind wordt opgedrongen, zorgt ervoor dat er verbindingen worden gemaakt tussen trauma en lust. Dit zou je een duivelse verbinding kunnen noemen. Een seksuele inprenting wordt gemaakt door de dader, die vervolgens de rest van het leven overal bij aanwezig lijkt te zijn. Het is de codering die de hersenen geven aan seksualiteit, een neuropsychologisch proces, waarbij de informatie wordt opgeslagen in het geheugen. Deze traumatische ervaring zal het referentiepunt voor de beleving van seksualiteit worden, een mensenleven lang!

lees verder